KỸ THUẬT THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT CÂY CAM SÀNH

I/ Giai đoạn kiến thiết cơ bản : (Cây dưới 18 tháng tuổi)

  Trồng mới : Đào hố sau đó rải 100g vôi và 10g Basudin để duyệt tuyến trùng và vi sinh vật gây hại .Sau 5-7 ngày tiến hành bón lót 20g HUMIC ĐỒNG TIẾN + 20g HẠ PHÈN SIÊU TỐC + 0,5kg HỮU CƠ VI SINH  trộn đều với đất trồng sau đó xuống giống.

Lưu ý: Xuống giống sao cho cổ rễ cao hơn 80-100cm so với mực nước và cao hơn líp trồng 25-30 cm , vun mô đắp gốc sao cho cây được giữ cứng chắc ( không bị lung lây có thể dùng cọc cấm giữ cây).Vì khi cây đạt 8 tháng tuổi thì soi mô bằng nước áp lực cho lộ cổ rễ và rễ bàn mà không gây ảnh hưởng đến bộ rễ và vẫn đảm bảo cổ rễ cao hơn mô líp.

Sau trồng 20 ngày: Tưới 20ml DOTI ZINFOSK + 5g METALAXYL 500WP  cho 10 lít nước/10 gốc      ( tưới hoặc phun phủ tưới tắm nhầm hạn chế bệnh hại cho cây). Tưới định kỳ 2 tháng 1 lần mỗi lần tăng lên 10 % lượng nước thuốc tưới.

+ Hòa nước tưới gốc: Một phuy 220 lít, pha 1Kg HUMIC ĐỒNG TIẾN + 1 lít SUPER ROOTS  + 500 ml DUNG DỊCH XỬ LÝ ĐÂT tưới vào gốc với liều lượng 1  – 2 lít/gốc. Định kỳ 10 -15 ngày tưới 1 lần để ngừa các bệnh về nấm khuẩn, kích thích bộ rễ phát triển mạnh hơn .

+ Phun qua lá  : Dùng 500ml DOTI SPIT + 500g AMINO ĐỒNG TIẾN + 100ml ATONIX + 500ml SUPER CUZIN pha 220 lít nước, phun 2 lần cách nhau 5 ngày. Sau khi cây ra đọt kiểm tra số cây cả vườn  ra đọt có đat được 100% đồng loạt hay không. Nếu không đồng loạt thì bà con phun lần 3 sao cho cây ra 100% . Sau đó lẫy tất cả đợt đot vừa qua và chuẩn bị kích lại như sau:

  • Tưới gốc :  Dùng 20ml DOTI ZINFOSK + 5g METALAXYL 500WP cho 10 lít, trước khi lẫy đọt 3 ngày. Sau lẫy đọt 3 ngày tưới lại phuy 220 lít, pha 1Kg HUMIC ĐỒNG TIẾN + 1 lít SUPER ROOTS  + 500 ml SUPER CUZIN.
  • Phun phủ : Dùng 500ml DOTI SPIT + 500g AMINO ĐỒNG TIẾN + 100ml ATONIX + 500ml SUPER CUZIN pha 220 lít nước, phun 2 lần cách nhau 5 ngày

Lưu Ý: Cơi đọt đầu tiên này rất quan trọng , làm sao cho một bộ cơi ra đồng đều và hàng loạt. Với mục đích là những  lần làm cơi sắp tới sẽ giảm chi phí và giúp cây ra cơi đồng đều , dễ dàng tạo tán, cây ít bị nhiễm bệnh.

Sử lý làm cơi 2 trở lên:

  • Sau khi cơi 1 bắt đầu chuyển lụa, bón 30g DAP + 15g Kali + 20g DOTI SNAPPY cho 1 gốc kết hợp phun qua lá 50ml DOTI ZIN FOSK + 50g KALI VI LƯỢNG + 20g METALAXYL 500WP cho bình 16 lít ( có thể phun phủ tưới tắm ướt đẫm).
  • 5 -7 ngày sau: Dùng 50g MKP( ĐỒNG TIẾN) + 50ml DOTI ZIN FOSK + 50g KALI VI LƯỢNG cho bình 16 lít phun 2 lần /5 ngày. Kết hợp xiếc nước 7- 10 ngày (tùy vào thời tiết nắng, mưa, hay mây mù) sau khi phun lần 1.
  • Sau khi  lá già cứng hơi dúm lá, mầm xưng đều tưới nhẹ nước cho cây kịp thời tiếp xúc tránh bị sốc nước. Hôm sau, tưới lại 1kg HẠT SIÊU HUMIC + 1 lít DOTI GREEN + 1kg HẠ PHÈN SIÊU TỐC cho 400 lít nước, tưới mỗi gốc 2 lít. Kết hợp phun 500ml DOTI SPIT + 500g AMINO ĐỒNG TIẾN + 100ml ATONIX + 500ml SUPER CUZIN pha 220 lít nước, phun 2 lần cách nhau 5 ngày. 
  • Sau khi cây ra đọt kiểm tra số lượng cây ra đọt đạt 100% số cây hay không. Nếu vườn không ra đủ 100% , thì vẫn để cây ra bình thường và phun kích đọt cho những cây chưa ra phun 50ml DOTI SPIT + 50g AMINO ĐỒNG TIẾN + 10ml ATONIX + 50ml SUPER CUZIN pha 16 lít nước phun 2 lần 5 ngày. Sau khi số cây còn lại ra đọt nếu chênh lệch 10 ngày trở lại so với số đọt trước thì vẫn để. Nếu chênh lệch hơn 10 ngày thì tiến hành lẫy đọt và phun tưới  như lần làm cơi 1. Các cơi lần sau áp dụng như cách làm cơi đợt 2
  • Từ cơi 3 trở lên không nên để đọt 1 ( gọi là cành vượt) vì cành này không hiệu quả, cây dễ nhiễm bệnh.

II/ Giai đoạn  kinh doanh : (Khi cây đạt từ 7 cơi trở lên)

Lưu ý: bộ cơi cuối cùng (bắt đầu tiến hành xử lý ra hoa) cần phải làm đồng loạt tỷ lệ đọt phải đạt từ 90% trở lên. Không nên để bộ đọt lần này lọt sọt dễ gây ảnh hưởng đến quá trình tạo mầm hoa và ảnh hưởng đến những mùa vụ của lần sau.

Sau khi lá bắt đầu chuyển lụa : Bón 200g DAP + 70g Kali +  30g DOTI SNAPPY trên gốc. Kết hợp phun qua lá  500ml DOTI ZIN FOSK + 500g KALI VI LƯỢNG + 250g SIÊU LÂN (1-81-1) cho 220 lít nước phun 2 lần cách 5 ngày.

Sau khi lá già cứng: phun 500g RA HOA ĐỒNG TIẾN + 500g KALI VI LƯỢNG + 500g Mancozeb xanh cho 220 lít nước phun một lần tiến hành xiết nước. 7 ngày sau phun 500g KALI VI LƯỢNG + 250g SIÊU LÂN (1-81-1) + 250g GIÀ LÁ CHẶN ĐỌT cho 220 lít nước. Luân phiên phun 2 công thức trên nhằm giúp cây chuyển hóa mầm hoa tốt hơn.

Lưu ý: Nếu gặp điều kiện thời tiết mưa nhiều có thể kết hợp phối chung với 500g PACLO USA 20 (ĐỒNG TIẾN) . Quá trình tạo mầm phải đạt từ 1 tháng 20 ngày đến 2 tháng (tùy vào điều kiện thời tiết). Ngoài ra khi xiết nước, tạo mầm được 1 tháng 10 ngày lá phải mo dúm tai thỏ kéo dài từ 15-20 ngày thì mầm hoa mới chuyển hóa tốt. Trong thời gian đó phải thường xuyên theo dõi mầm chuyển từ xanh nhọn sang trắng và tròn. Khi cây đạt tỷ lệ 70%-80% trong vườn thì tiến hành kích mầm.

Kích mầm,  thúc ra hoa : Tưới nhẹ nước 2 ngày liên tục sau đó dùng 1 Kg HẠT SIÊU  HUMIC ĐỒNG TIẾN + 1kg DOTI - GREEN + 500 ml DOTI ZINFOSK + 200g METALAXYL 500WP hòa 220 lít nước tưới vào gốc từ  7 - 10 lít nước. Kết hợp phun qua lá 500ml DOTI SPIT + 500g AMINO ĐỒNG TIẾN + 500ml SIÊU DƯỠNG ( ĐỒNG TIẾN ) lần 1. Phun lần 2: dùng 500g AMINO ĐỒNG TIẾN + 500ml SIÊU DƯỠNG ( ĐỒNG TIẾN ) +  500ml SUPER CUZIN + 250ml AMISTAR TOP cho 220 lít nước.

Dưỡng trái non: trong quá trình trái phát triển, cây có hai lần rụng sinh lý .Vì vậy, bà con cần cân đối dinh dưỡng như sau

    Sau rụng cánh 2 ngày: Bón 100g NPK tỷ lệ 1-1-1 + 50g DOTI SNAPPY + 1,5kg  HỮU CƠ VI SINH trên 1 gốc. Phun 500ml RONG BIỂN BO CA  + 500ml SIÊU DƯỠNG ( ĐỒNG TIẾN ) +250ml AMISTAR TOP có thể phối chung với thuốc sâu gốc Abamectin hoặc Abamectin Benzoat cho 220 lít nước phun 2 lần 5 ngày

   Sau rụng cánh 12 ngày: Tưới gốc 1Kg ĐỒNG TIẾN PHỤC HỒI + 1Kg DOTI SNAPPY + 1 Kg HẠ PHÈN SIÊU TỐC cho 20 gốc. phun 500ml SUPER BIG + 500g AMINO ĐỒNG TIẾN + 250g KALI VI LƯỢNG cho 220 lít nước phun 2 lần cách 7 ngày.

  Trái 25 ngày trở lên đến trước thu hoạch 2,5 tháng: Bón 250g NPK tỷ lệ 2-1-1 + 50g HẠT SIÊU  HUMIC ĐỒNG TIẾN + 50g KNO3 ĐỒNG TIẾN trên gốc bón 2 – 3 lần. Phun công thức (1) 500ml SUPER BIG + 500g AMINO ĐỒNG TIẾN +250ml AMISTAR TOP + 500ml SUPER CUZIN.  Phun công thức (2) 500ml RONG BIỂN BO CA  + 500ml SIÊU DƯỠNG ( ĐỒNG TIẾN ) +250ml AMISTAR TOP  luân phiên đổi hai công thức phun 4-5 lần.

Trái trước thu hoạch 2 tháng đến trước thu​ hoạch 15 ngày: Bón 200g Kali + 50g HUMIC ĐỒNG TIẾN + 50g KNO3 ĐỒNG TIẾN 2 lần cách 20 ngày. Kết hợp phun 500g KALI VI LƯỢNG + 500ml SUPER CUZIN hoặc 500g KALI VI LƯỢNG + 250ml Tilt Super cho 200 lít nước phun 3-4 lần trước thu hoạch 15 ngày

III/ Phòng trừ Sâu,  Bệnh hại:

Định kỳ phun hoặc tưới gốc DUNG DỊCH SỬ LÝ ĐẤT 500ml/200 lít để phòng ngừa bệnh thối rễ , nứt thân xì mủ, nấm rong rêu, ghẻ trái  ( Carbendardim + SUPER CUZIN).

Vàng lá gân xanh: Diệt rầy chổng cánh ngăn ngừa bệnh lây lan Confidor , Bassa, Cypermythrin, Mipcine…

Vàng lá thối rễ: Do nấm Fusarium tưới  DOTI ZINFOSK + Metalaxyl 500WP định kỳ hoặc dùng Aliette…

Bồ hóng : Polyram, SUPER CUZIN, Coc 85, Đồng 99…

Nhện đỏ, Bọ trĩ : Nissorun, selectron, Kumulus, …

Bình luận
Tin cùng chuyên mục