Quy trình kỹ thuật

 • KỸ THUẬT THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT CÂY CAM SÀNH

  KỸ THUẬT THÂM CANH TĂNG NĂNG SUẤT CÂY CAM SÀNH

  Ngày:03-04-2019

  I/ Giai đoạn kiến thiết cơ bản : (Cây dưới 18 tháng tuổi) II/ Giai đoạn  kinh doanh : (Khi cây đạt từ 7 cơi trở lên) III/ Phòng trừ Sâu,  Bệnh hại: ...
 • QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN CANH CÂY XOÀI

  QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN CANH CÂY XOÀI

  Ngày:02-04-2019

  Kiến thiết cơ bản Đào hố với kích thước 0,5 X 0,5 X 0,5m, trộn 5kg phân chuồng hoai mục đã ủ + 30g SIÊU HUMIC + 200g super lân với đất tiến hành trồng cây. Bón thúc sau trồng 1 tháng: 1 lít SUPER ROOT + 500g SIÊU HUMIC vào 200 lít nước tưới 50 gốc. Sau trồng 2 tháng: 50 – 100gNPK 20-20-15 + 30g HẠT SIÊU HUMIC ...
 • Phòng trừ rầy nâu cuối vụ

  Phòng trừ rầy nâu cuối vụ

  Ngày:25-10-2018

  Vụ mùa 2018 thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng xen kẽ đã làm một số ruộng của bà con nông dân bị nhiễm nhiều đối tượng sâu bệnh hại như sâu đục thân, bệnh bạc lá, rầy ...