Do Ti Green (xô)

 Sản phẩm được chiết xuất từ nguồn khoán thiên nhiên, bổ xung đầy đủ NPK, trung vi lượng ở dạng hữu cơ và phụ gia phù hợp với cây có múi.

- phục hồi cây sau thu hoạch,sau tưới thuốc xử lý ra hoa.

- Đâm chồi mạnh, nhú đọt nhanh, ra rễ nhiều.

- Sử dụng trong giai đoạn nuôi trái, giúp trái lớn nhanh, đẹp trái, nặng ký…

Giá:: Liên hệ