Đồng Tiến Phục Hồi (xô)

ĐỒNG TIẾN PHỤC HỒI (CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI)

THÀNH PHẦN

-N(ts): 14%; P2O5(hh): 5%; K2O(ht): 5% (Phụ gia đủ 100% Acid Humic, Acid Fulvic, Amino và bổ sung vi lượng).

 

 

Giá:: Liên hệ