DOTI ZIN FOSK

DOTI ZINFOSK  đặt trị vàng lá thối rễ do nấm Fusarium 

Công dụng: cứng cây, nhú đọt

Siêu ra rễ mạnh

Lá phát triển mạnh

Quang hợp mạnh, tăng sức đề kháng

Tăng năng suất cho cây trồng

Siêu to trái.

Giá:: Liên hệ